jonkman

Nieuws

 

Vrijstellingen vermogensrendementsheffing 2015

De Belastingdienst rekent 30 procent belasting over het rendement van het vermogen op 1 januari 2015. Uitgangspunt is dat een standaard rendement van vier procent wordt behaald. Dit komt dan neer op 1,2 procent belasting over het vermogen. Over een gedeelte van het eigen vermogen wordt geen belasting gerekend, het heffingsvrije vermogen. In dit artikel lees je belangrijke informatie over de verschillende vrijstellingen in 2015.

Algemene vrijstelling
Er is een vrijstelling van 21.330 euro per persoon in box 3 van toepassing. Voor fiscale partners geldt dat ze ervoor kunnen kiezen om het vermogen van een partner vrij te stellen tot 42.660 euro. De andere partner heeft dan geen vrijstelling meer. Tot 2012 gold er bovenop de vrijstelling voor ouders nog een extra vrijstelling van ongeveer 2.000 euro per kind. Deze toeslag op de vrijstelling is per 1 januari 2012 afgeschaft.

 

Ouderentoeslag
Wie aan het eind van het belastingjaar 65 jaar of ouder wordt, komt in aanmerking voor een ouderentoeslag op het heffingsvrije vermogen. Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen in box 1 en het vermogen. Maximaal bedraagt deze toeslag in 2015  28.236 euro. Het is bij fiscale partners wel mogelijk het heffingsvrije vermogen en de eventuele toeslagen aan elkaar over te dragen.

 

Maatschappelijke beleggingen
Voor maatschappelijke beleggingen (waaronder groene beleggingen) bestaat een extra vermogensvrijstelling in box 3. De vrijstelling bedraagt in 2015 maximaal 56.928 euro per persoon. Fiscale partners mogen deze vrijstelling aan elkaar overdragen. Er geldt een extra aanvullende heffingskorting voor het belegde vermogen in maatschappelijke beleggingen. De extra korting komt uit op 0,7 procent van het gemiddelde vrijgestelde vermogen. Het totale (fiscale) rendement wordt dan 1,9 procent. Er is immers geen 1,2 procent verschuldigd over het vermogen en er geldt ook nog eens 0,7 procent heffingskorting op de inkomstenbelasting in box 1.

 

Overig
Indien er sprake is van een kapitaalverzekering welke is gesloten vóór 14 september 1999, geldt een extra vrijstelling van 123.428 euro per belastingplichtige. De verzekering mag echter niet positief gewijzigd zijn. Ook zijn uitvaartverzekeringen vrijgesteld tot 6.859 euro per belastingplichtige.